Chào mừng!

Hội Thánh thờ phượng trong nhà nguyện của Pleasant Hills Community Presbyterian Church lúc 10:30 sáng vào Chủ nhật. Xin mời quí vị tham dự cùng chúng tôi!

Thờ Phượng Trong Chủ Nhật Nay

Địa chỉ:
199 Old Clairton Road
Pittsburgh, PA 15236

Trong thời gian tự cách ly này, nhà thờ của chúng tôi sẽ thờ phượng trực tuyến trong một cuộc họp Zoom. Moi qui vi tham gia cùng chúng tôi lúc 10:30 sáng Chủ nhật.

Chương Trình Thờ Phượng

Tham Gia Cuộc Họp

Thờ Phượng Trong Chủ Nhật Nay

Sứ Mệnh Hội Thánh

Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Pittsburgh sẽ gây dựng một Hội Thánh đầy sự yêu thương chăm sóc và nuôi dưỡng dựa trên nền tảng Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời. Mục vụ của Hội Thánh là cùng nhau thờ phượng, chia sẽ gánh nặng và khích lệ niềm tin cho nhau để cùng hoàn thành sứ mạng rao truyền Tin Lành khắp mọi nơi.

Trang Hinh Ảnh